Eesmärgid 2017

Minu 2017. aasta eesmärgid on:

 • Säästan vähemalt 30% oma sissetulekust kuus.
 • Suurendan oma portfelli mahtu vähemalt 1,5korda.
 • Investeerin jätkuvalt ühisrahastusse (Mintos ja Estateguru)  ja suurendan P2P portfelli aasta lõpuks 10 000 euroni.
 • Järgin plaani ja suurendan oma aktsiaportfelli ning teenin sellelt aasta lõpuks vähemalt 1000 eurot dividende.
 • Investeerin iga kuu vähemalt 100 eurot LHV kasvukonto kaudu IVV ETF’i.
 • Investeerin iga kuu vähemalt 100 eurot III samba pensionifondi.
 • Säästan aasta lõpuks vähemalt 3500 eurot meelerahufondi ja hoian seda taset.
 • Kolmekordistan passiivse tulu võrreldes eelmise aastaga.

 

 

2016 kokkuvõte

Seoses järjekordse kalendriaasta lõppemisega on põhjus teha möödunud aasta kokkuvõte. Aasta alguses endale seatud eesmärgid said pisikeste mööndustega kuhjaga täidetud. Aga kohe kõigest lähemalt.

Meeldetuletuseks 2016 aasta eesmärgid:

 • Maksan tagasi autolaenu – Tehtud, juba augusti lõpuks tagastasin laenu enne tähtaega.
 • Investeerin iga kuu ühisrahastusse (Mintos, Bondora ja Estateguru) minimaalselt 100€ ja suurendan portfelli aasta lõpuks vähemalt 5000 euroni – Tehtud, juba oktoobris oli P2P portfell üle 5000 euro.
 • Suurendan aktsiaportfelli (TVEAT ja TKM1T) vähemalt 500 aktsiani – Tehtud, seda aga ainult TKM1T osas. TVEAT’i kohtusaaga ja selgusetus tegi ettevaatlikuks ja ei riskinud juurde soetada.
 • Kahekordistan IVV ETF’i hulka oma portfellis – See lubadus jäi täitmata, kuid aasta lõpus parandasin ennast ja peale LHV poolt tehtud muudatusi Kasvukonto tingimustes läheb alates novembrist nüüd iga kuu 100 eurot IVV ETF’i.
 • Säästan vähemalt 2000 eurot meelerahufondi ja hoian seda taset – Selle lubadusega läks nagu ameerika mägedes sõitmisega – ikka üles ja alla. Kahjuks aasta lõpu seisuga võib öelda, et TÄITMATA.
 • Kahekordistan passiivse tulu võrreldes eelmise aastaga – P2P osas täitsin plaani enam kui nelja kordselt. Kahjuks ei saa seda öelda kogu passiivse tulu kohta, sest dividende ei laekunud niipalju kui 2015. aastal.

2016. aastal investeerisin ühisrahastuse kaudu Bondora, Mintose ja Estateguru platvormidel. Aasta lõpus loobusin Bondorasse investeerimisest, kuna ei olnud rahul nende poolt tehtud muudatustega ja detsembris kandsin esimesed 100€ Bondorast välja. P2P  osakaal minu portfellis on 2016. aasta lõpu seisuga ca 20,8% (2015 – 21,5%). Intressitulu teenisin 2016. aastal ühisrahastusest kokku 515,58€ (2015 – 123,65€) miinus maksud.

P2P intressid 2016
P2P intressid 2016
P2P intressid kokku kuus 2016
P2P intressid kokku kuus 2016

2016 täiendasin oma aktsiaportfelli LHV ja OEG1T aktsiatega ning soetasin juurde TKM1T aktsiaid. Oktoobris astusin Tuleva pensioniühistu liikmeks ja sellega kaasnes ka õigus panustada Tuleva algkapitali ning seda ma ka novembris tegin. Novembri viimasel päeval otsustasin osaleda Baltic Horizon Fondi pakkumises ja märkisin ca 2000 fondi osakut ning investeerin uuesti järjepidevalt LHV Kasvukonto kaudu iShares Core S&P 500 (IVV) ETF’i.
Loodan, et need investeeringud suurendavad minu järgmiste aastate dividenditulu. Aktsiatega teenisin 2016. aastal dividenditulu 301,24€ (2015 – 363,89€).

Portfelli jagunemine 2016
Portfelli jagunemine 2016

Aastaga olen portfelli mahtu kasvatanud enam kui kaks korda ja passiivne tulu ühisrahastusest ning aktsiatest kokku oli 2016. aastal 817,02€ (2015 – 487,45€). Salamisi ootasin küll suuremat tulu, kuid nurisemiseks pole ka põhjust. Tuleb lihtsalt uuel aastal olla tublim ja järjepidevalt säästa ning investeerida. Kõik 2016. aastal teenitud tulu investeerisin tagasi.

Detsembri kokkuvõte

Kui detsembri alguses arvasin, et kisub talveks, siis eksisin sügavalt, sest detsember oli rekordiliselt soe. Aga ilma vastu me ei saa. Seekord siis ilma lumeta jõulud ja aastavahetus.

Detsembris investeerisin iga nädal 25€ LHV kasvukonto kaudu iShares Core S&P 500 IVV ETF’i ja kuu alguses soetasin juurde Olympic Entertainment Group’i (OEG1T) aktsiaid hinnaga 1,78€ tükk.

Bondorasse raha ei lisanud ja nagu eelmisel kuul lubasin, siis panin kõik investeeringud seisma ja 100€ täitumisel kandsin raha Bondorast välja ning kavatsen seda jätkata ka järgnevatel kuudel. Kuu lõpus oli Bondora portfellist võlas 3,6% (novembris 3,5%) laenudest ja Bondora portfelli annualiseeritud tootlus on 13,73% (novembris 14,64%).

Mintosesse raha ei lisanud, sest 2016. aastaks püstitatud eesmärk max 3000€ ühes portaalis oli täidetud. Aga juba jaanuaris on plaanis Mintose portfelli taas suurendada. Detsembri lõpuks oli Mintose portfellis kokku 360 laenu ja portfelli annualiseeritud tootlus oli tõusnud 12,81% (novembris 12,74%). Detsembris laekus ka 5€ soovitusraha, kuna keegi hea inimene oli kasutanud Mintosega liitumiseks minu linki. Igatahes sügav kummardus ja tänud SUURED!
Kui Sinagi soovid alustada investeerimist Mintose kaudu, siis palun kasuta selleks minu linki, sest teenime siis sellest mõlemad tulu.

Estategurusse lisasin detsembris Bondorast saadud 100€ ja osalesin Tiskre ja Hüübi projektides. Tähtajaks tuli tagasi Tartu Pikk tn projekti põhiosa ja intress, mis jäi ootama uusi projekte. Kui Sinagi soovid investeerida Estateguru kaudu, siis palun kasuta seda linki, sest tulu tõuseb sellest meile mõlemale.

Passiivselt teenisin detsembris Bondorast 18,03€, Estategurust 5,20€, Mintosest 35,87€ + 5€ soovitusraha ja IVV dividenditulu 11,29€. Kokku oli maksueelne passiivne tulu  detsembris 75,39€.

Investeerimine,
Portfelli jagunemine 2016 detsembri lõpus.