Veebruari kokkuvõte

Veebruaris toimetasin investeerimise valdkonnas üsna tagasihoidlikult nagu see viimastel kuudel juba tavaks on saanud ja põhjuseks ikka vabade vahendite puudumine.

LHV kasvukontole raha juurde ei lisanud ja aktsiaid ei ostnud, kuigi hinnataseme poolest võiks osta, et portfelli keskmist natuke alla viia.

Bondorasse veebruaris taas raha ei lisanud, sest kontol olev raha oli väga visa välja minema. Veebruaris õnnestus ainult 12 laenu välja anda ja selleks kasutasin taas ainult BeePlus keskkonda. Omajagu on selles väikeses arvus “süüd” minul endal, sest olen BeePlus’i reeglid häälestanud suhteliselt rangeks ja valin kellele ning mis tingimustel laenan. Üks oluline kriteerium minu jaoks on see, et laenaja taust peab olema kontrollitud läbi panga väljavõtte. Sellise kontrolliga tõenäoliselt välistab suurema osa pahatahtlikuid laenajaid. Tänu reeglitele olen suutnud oma portfellis viivises olevate laenude arvu hoida seni suhteliselt madala. Hea uudisena võib Bondora keskkonna kohta öelda seda, et lõpuks ometi on korda tehtud aruandlus ja saab üsna hea ülevaade portfelli kohta.
Kokku olen Bondoras väljastanud 210 laenu ja portfellist viivises on 2,9% (jaanuaris 2,8%) laenudest ehk 210 laenust on viivises 15 laenu ja üle 60 päeva viivises 17 laenu.
Veebruari lõpuks oli Bondora  portfelli annualiseeritud tootlus 12,47% (jaanuaris 12,02%).

Mintosesse lisasin 200€ ja seadistatud automaatne investeerija jagas raha kiiresti välja. Kuna Georgia ühe kuu pikkused laenud tulid enamasti kõik veebruaris tagasi ja uute laenude intress läks alla, siis veebruaris andsin põhiliselt välja Banknote 13% intressiga ja kuni 6 kuu pikkustesse laenudesse.
Veebruari lõpuks on Mintose portfellis 151 laenu ja portfelli annualiseeritud tootlus on 12,02% (jaanuaris 11,98%).

Estategurusse raha veebruaris ei lisanud, sest minule sobivaid projekte ei olnud.

Passiivselt teenisin veebruaris Bondorast 14,95€, Estategurust 3,69€, Mintosest 12,97€. Kokku oli maksueelne passiivne tulu veebruaris 31,61€.

veebruar_2016
Portfelli jagunemine 2016 veebruari lõpus.