Jaanuari kokkuvõte

Jaanuari kokkuvõte tuleb lühike, sest investeerimise valdkonnas suurt aktiivsust ei olnud. Põhjuseks vabade vahendite puudumine.

LHV kasvukontole raha juurde ei lisanud ja aktsiaid ei ostnud.

Bondorasse jaanuaris samuti raha ei lisanud, sest vaba raha kontol veel oli. Jaanuaris tegin kõik 17 investeeringut eranditult läbi Bondora API ja seda tänu  BeePlus keskkonnale. Natuke muutsin ka erinevate laenu gruppide % madalamaks (AA – 11%, A – 13%, B – 17%, C – 23%, D – 27%, E – 35% ja F – 40%), sest intressid on järk-järgult langenud. Jaanuari lõpuks oli Bondora portfellist viivises 2,8% (detsembris 3%) laenudest. Bondora andmetel on portfelli annualiseeritud tootlus 12,02%.

Mintosesse lisasin 100€ ja seadistatud automaatne investeerija jagas raha välja. Ka Mintoses on laenude intressid langenud ja seepärast investeerisin peamiselt Georgia 1 kuu pikkustesse kiirlaenudesse, mis on saadaval 13% intressiga. Jaanuari lõpuks on Mintose portfellis 132 laenu ja portfelli annualiseeritud tootlus on 11,98% (detsembris 11,98%).

Estategurusse raha jaanuaris ei lisanud.

Passiivselt teenisin jaanuaris Bondorast 13,78€, Estategurust 3,69€, Mintosest 10,23€. Kokku oli maksueelne passiivne tulu jaanuaris 27,77€.

jaanuar_2016
Portfelli jagunemine 2016 jaanuari lõpus.